Od 2 do 15 listopada każdy chętny może wystartować w II Biegu Invictus. To charytatywna impreza mająca na celu zbiórkę środków dla rodzin żołnierzy poległych w misjach poza granicami Polski. Bieg zorganizowany jest przez Fundację Invictus Veteranus. Po raz kolejny tę szlachetną ideę wspiera GRUPA WB, która jest sponsorem głównym imprezy.

ZDROWIE Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

Od wielu lat GRUPA WB angażuje się w pomoc społeczności weteranów i ich rodzinom. To tematyka bliska wielu jej pracownikom. Część zatrudnionych, podczas swojej służby w Siłach Zbrojnych RP, brała udział w misjach poza granicami kraju. Kilkunastu pracowników, jako serwisanci, wspierało wojsko i ramię w ramię z żołnierzami narażali się na niebezpieczeństwa konfliktu. Grupa czuje się wyróżniona mogąc wspomagać takie inicjatywy, jak II Bieg Invictus.

GRUPA WB współpracowała już z Fundacją przy organizacji pierwszej edycji Biegu Invictus w 2019 roku, a niedawno wsparła ją finansowo przy wykonaniu tablicy upamiętniającej saperów z 6. Brygady Powietrznodesantowej, którzy polegli podczas akcji unieszkodliwiania znalezionych między Kuźnią Raciborską a Rudą Kozielską pocisków artyleryjskich z czasu II wojny światowej.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną tegoroczna edycja Biegu Invictus przyjmie odmienną formę niż dotychczas. Bieg będzie miał formę wirtualną. Uczestnik sam wybierze miejsce, długość trasy i czas, w którym przystąpi do wyzwania. W II Biegu Invictus mogą wziąć udział osoby w każdym wieku; również dzieci.

Uczestnicy wydarzenia mają pokonać marszem lub biegiem dowolny dystans, nie mniejszy jednak niż 1000 metrów. Następnie, jako dowód na wykonanie podjętego zadania, powinni przesłać zdjęcie lub zrzut ekranu z urządzenia odmierzającego pokonaną drogę. Nagrodą za ukończenie biegu jest Pakiet Invictus, czyli pamiątkowa koszulka i medal.

Example Ad #2 (only visible for logged-in visitors)

Zapisy do udziału w II Biegu Invictus: https://weteran.org/ii-bieg-invictus/

Strona Fundacji Invictus Veteranus: https://weteran.org/

Film zachęcający do uczestnictwa w biegu:

GRUPA WB jest zatrudniającym 1200 osób polskim producentem nowoczesnych (będących w pełni polską własnością intelektualną) rozwiązań technicznych, którego udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności.